Kiểu đăng nhập
Người dùng
Mật khẩu
         
Báo cáo thống kê số liệu cuối năm học 2016-2017 (Ngày đưa tin: 24/05/2017)
Nhằm đảm bảo tính chính xác số liệu cuối năm học 2016-2017 để kịp thời báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan, Sở yêu cầu các đơn vị thực hiện trên Hệ thống Cổng thông tin GD&ĐT với các nội dung trong file đính kèm.
File đính kèm:
bao_cao_cuoi_nam_20162017.doc
tredoclap(2).xls
hosotruonggdcngdtx.xls
Thông báo khác
Hướng dẫn chức năng cập nhật Thời khóa biểu (17/08/2017)
Yêu cầu báo cáo số liệu giữa năm học 2016-2017 trên Cổng thông tin GD&ĐT (09/01/2017)
Thông báo chức năng xuất báo cáo đánh giá học sinh tiểu học cập nhật lên phần mềm EQMS (04/01/2017)
Trang:[1]234