Kiểu đăng nhập
Người dùng
Mật khẩu
         
Báo cáo thống kê số liệu cuối năm học 2016-2017 (Ngày đưa tin: 24/05/2017)
Nhằm đảm bảo tính chính xác số liệu cuối năm học 2016-2017 để kịp thời báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan, Sở yêu cầu các đơn vị thực hiện trên Hệ thống Cổng thông tin GD&ĐT với các nội dung trong file đính kèm.
File đính kèm:
bao_cao_cuoi_nam_20162017.doc
tredoclap(2).xls
hosotruonggdcngdtx.xls
Thông báo khác
Báo cáo thống kê số liệu cuối năm học 2018-2019 (14/05/2019)
Báo cáo thống kê số liệu đầu năm học 2018-2019 (30/08/2018)
Hướng dẫn chức năng cập nhật Thời khóa biểu (17/08/2017)
Trang:[1]2345