Kiểu đăng nhập
Người dùng
Mật khẩu
   
Cập nhật thông tin và báo cáo thống kê số liệu đầu năm học 2020-2021 trên Cổng thông tin GD&ĐT (Ngày đưa tin: 14/09/2020)


Thực hiện báo cáo định kỳ hằng năm, Sở GD&ĐT kiểm tra thông tin, dữ liệu trên Cổng thông tin GD&ĐT qua địa chỉ: http://qlttgddt.thuathienhue.edu.vn/, Sở nhận thấy nhiều đơn vị cập nhật thiếu hoặc không chính xác các thông tin sau. Nội dung chi tiết trong file đính kèm.

File đính kèm:
h572027sgddtkhtc2020pl2_signed.pdf
Thông báo khác
Tải file cài đặt chữ ký số (15/04/2021)
Hướng dẫn chức năng kết xuất mã số và cấp lại mật khẩu cho học sinh (27/05/2020)
Báo cáo thống kê số liệu cuối năm học 2018-2019 (14/05/2019)
Trang:[1]23456