Kiểu đăng nhập
Người dùng
Mật khẩu
   
Hướng dẫn chức năng kết xuất mã số và cấp lại mật khẩu cho học sinh (Ngày đưa tin: 27/05/2020)


Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chức năng kết xuất mã số và cấp lại mật khẩu cho học sinh trong file đính kèm và yêu cầu các đơn vị thông báo đến giáo viên chủ nhiệm lớp biết để thực hiện.

File đính kèm:
xuat_ma_hoc_sinh__doi_mat_khau.docx
Thông báo khác
Tải file cài đặt chữ ký số (15/04/2021)
Cập nhật thông tin và báo cáo thống kê số liệu đầu năm học 2020-2021 trên Cổng thông tin GD&ĐT (14/09/2020)
Báo cáo thống kê số liệu cuối năm học 2018-2019 (14/05/2019)
Trang:[1]23456