Kiểu đăng nhập
Người dùng
Mật khẩu
         
Yêu cầu báo cáo số liệu giữa năm học 2016-2017 trên Cổng thông tin GD&ĐT (Ngày đưa tin: 09/01/2017)
Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã và thành phố; Các đơn vị trực thuộc Sở.

Quy chế Quản lý và sử dụng phần mềm “Quản lý giáo dục và đào tạo qua Cổng Thông tin GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế” quy định hạn cuối báo cáo số liệu kỳ giữa năm vào ngày 10/01 hằng năm, cho đến nay (09/01/2017) nhiều đơn vị chưa thực hiện báo cáo. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện báo số liệu giữa năm học 2016-2017 trên Cổng Thông tin GD&ĐT qua địa chỉ http://qlttgddt.thuathienhue.edu.vn/ trước ngày 12/01/2017 để Sở tổng hợp báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh.

Trân trọng.
Thông báo khác
Thông báo chức năng xuất báo cáo đánh giá học sinh tiểu học cập nhật lên phần mềm EQMS (04/01/2017)
Hướng dẫn chức năng mới trên Cổng và thông báo một số nội dung về công tác thống kê (17/08/2016)
Hướng dẫn lập danh sách học sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 trên Cổng (11/04/2016)
Trang:[1]23