Kiểu đăng nhập
Người dùng
Mật khẩu
         
Hướng dẫn chức năng mới trên Cổng và thông báo một số nội dung về công tác thống kê (Ngày đưa tin: 17/08/2016)
Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, TX và TP; Các trường và các trung tâm trên địa bàn toàn tỉnh.
Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng xong một số chức năng mới trên Cổng thông tin GD&ĐT nhằm hỗ trợ các đơn vị trong công tác lập danh sách tuyển mới học sinh các lớp đầu cấp, xếp lớp, lập lịch báo giảng và kế hoạch thiết bị, Sở kính gửi các đơn vị hướng dẫn sử dụng và thông báo một số nội dung sau:
Nội dung chi tiết trong file đính kèm
File đính kèm:
luu_y_cap_nhat_thong_tin_tren_cong.doc
huong_dan_su_dung_chuc_nang_moi.ppt
thu_cong_tac.doc
Thông báo khác
Hướng dẫn lập danh sách học sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 trên Cổng (11/04/2016)
Báo cáo số liệu kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2017 (02/12/2015)
Báo cáo thống kê số liệu đầu năm học 2015-2016 (10/09/2015)
Trang:[1]23