Kiểu đăng nhập
Người dùng
Mật khẩu
   
Báo cáo thống kê số liệu đầu năm học 2018-2019 (Ngày đưa tin: 30/08/2018)


Để đảm bảo tính chính xác của số liệu thống kê đầu năm học 2018-2019, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau: 1. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở: Cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin về trường, lớp, học sinh, đội ngũ, cơ sở vật chất, thời khoá biểu, lịch báo giảng,... và Báo cáo Sở trước ngày 10/9/2018. 2. Đối với Phòng GD&ĐT: - Triển khai nội dung công văn này đến các đơn vị trực thuộc Phòng để thực hiện. - Kiểm tra số liệu báo cáo của các trường trực thuộc Phòng đảm bảo đầy đủ, chính xác trước khi duyệt báo cáo và tổng hợp báo cáo gửi Sở trước ngày 14/9/2018. Nội dung chi tiết trong file đính kèm.

File đính kèm:
bao_cao_dau_nam_20182019.doc
Thông báo khác
Tải file cài đặt chữ ký số (15/04/2021)
Cập nhật thông tin và báo cáo thống kê số liệu đầu năm học 2020-2021 trên Cổng thông tin GD&ĐT (14/09/2020)
Hướng dẫn chức năng kết xuất mã số và cấp lại mật khẩu cho học sinh (27/05/2020)
Trang:[1]23456