Kiểu đăng nhập
Người dùng
Mật khẩu
         
Báo cáo thống kê số liệu đầu năm học 2018-2019 (Ngày đưa tin: 30/08/2018)
Để đảm bảo tính chính xác của số liệu thống kê đầu năm học 2018-2019, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau:
1. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở: Cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin về trường, lớp, học sinh, đội ngũ, cơ sở vật chất, thời khoá biểu, lịch báo giảng,... và Báo cáo Sở trước ngày 10/9/2018.
2. Đối với Phòng GD&ĐT:
- Triển khai nội dung công văn này đến các đơn vị trực thuộc Phòng để thực hiện.
- Kiểm tra số liệu báo cáo của các trường trực thuộc Phòng đảm bảo đầy đủ, chính xác trước khi duyệt báo cáo và tổng hợp báo cáo gửi Sở trước ngày 14/9/2018.
Nội dung chi tiết trong file đính kèm.
File đính kèm:
bao_cao_dau_nam_20182019.doc
Thông báo khác
Báo cáo thống kê số liệu cuối năm học 2018-2019 (14/05/2019)
Hướng dẫn chức năng cập nhật Thời khóa biểu (17/08/2017)
Báo cáo thống kê số liệu cuối năm học 2016-2017 (24/05/2017)
Trang:[1]2345